Drupal Marketing Meeting NL 21-02-2012

powered by Drupal Samenvatting Drupal Marketing Meeting 21-02-2012

Verslag van de Drupal Marketing bijeenkomst van 21-02-2012, waarin algemene ideeën en doelstellingen omtrent Drupal marketing op de Nederlandse markt werden besproken.

Locatie

One Shoe, Utrecht

Aanwezig

Later aangeschoven

Afwezig met bericht

Samenvatting

Reden van de bijeenkomst was om het Drupal Branding thema verder te bespreken, dit naar aanleiding van de Drupal CxO meeting van 27-28-29 januari j.l.

drupal marketing meeting whiteboard

Tijdens de vrije gedachtenwisseling is gesproken over de noodzaak van een marketing van Drupal en het Drupal-merk in Nederland. De context m.b.t. andere CMS-en en activiteiten hieromtrent is besproken. Hierna is onderstaande structuur bepaald en besproken. Aan de hand van deze structuur hebben de deelnemers de intentie uitgesproken om mee te willen werken aan de opzet van een marketing initiatief. Het initiatief zal gecoördineerd gaan worden vanuit de Stichting Drupal Nederland, via een seperate werkgroep. Alvorens daadwerkelijk acties te ondernemen zal eerst een initiele set bedrijven benaderd worden voor een draagvlakmeting. Er is gesproken over een commercieel plan voor financiering van de ideeen. Hierbij wordt gedacht aan een soort lidmaatschap (b.v. analoog aan Drupal Association model) waarbij bijdragen van partijen gevraagd wordt in ruil voor vermelding / badges.

Bas zal het e.e.a. samenvatten in een manifest/initieel plan, hetgeen onderwerp van gesprek van de volgende meeting zal vormen. Afgesproken is om (voorlopig) geen extra deelnemers uit te nodigen, voordat er duidelijker plannen zijn vastgelegd.

1. Doelen van Drupal marketing

Kanttekening: vergeet je roots niet

2. Op wie richten

3. Te doen

4. Hoe betalen

5. Hoe beslissen

6. Hoe meten

7. Tijdsplanning

Volgende meeting

Update 28-06-2012

Er is inmiddels een groups.drupal.org opgericht: Drupal Marketing NL.

BijlageGrootte
drupal-marketing-meeting-20120221.jpg275.75 KB

Drupal sites in Nederland

Een (incompleet) overzicht van Drupal sites in Nederland: http://groups.drupal.org/node/11038

Goed werk!

Hi George!

Goed werk, dank voor de samenvatting. Ik ga z.s.m. aan de slag met het basis manifest. Jouw input is daarbij erg handig!

Gr.

Bas

Over MO6.nl

Dit is een persoonlijk blog van George Moses. George is een webdeveloper gespecialiseerd in Drupal en vennoot van Dynamic Presentations, een Internet Solutions Provider gevestigd in Nederland.
Meer over MO6.nl.

MO6 in English: MO6.me

MO6 op het web

MO6