IPv6 tunnel XS4All in OpenSuSE 10.2

Ik heb even uitgezocht hoe ik het snelst een IPv6 tunnel (IPv6-in-IPv4) naar XS4All kan opzetten vanaf mijn OpenSuSE 10.2 linux installatie. Het blijkt achteraf vrij eenvoudig te zijn.

Allereerst is meer informatie beschikbaar via:


man ifcfg-tunnel

Na activatie van je IPv6 tunnel via het servicecentrum van XS4All beslaat de configuratie twee stappen: allereerst maak je een ifcfg-sit1 configuratiebestand aan in /etc/sysconfig/network. Vervolgens activeer je de interface met ifup sit1. Hierna creeer je een statische route voor al het IPv6 verkeer naar de tunnel en je bent klaar. Even pingen naar xs6.xs4all.nl als test: ping6 xs6.xs4all.nl om te verifieren dat alles werkt en je kunt aan het werk.

Het bestand ifcfg-sit1 ziet er als volgt uit:


STARTMODE='onboot'
BOOTPROTO='static'
TUNNEL='sit'
TUNNEL_LOCAL_IPADDR='192.168.1.2'
TUNNEL_REMOTE_IPADDR='194.109.5.241'
IPADDR='2001:888:1234::2/64'
TUNNEL_TTL='64'

Hier vul je bij "TUNNEL_LOCAL_IPADDR" je eigen lokale (NAT) adres in en bij "IPADDR" het IPv6 adres ("xxx's IPv6 prefix" in het service centrum maar met /64 in plaats van /48), zoals door XS4All wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van DHCP in je (ADSL) router dan is het wel handig om een vast (lokaal) adres in je systeem te definieren.

De instructies om een statische route aan te maken zijn:


/sbin/ip route add ::/0 dev sit1
/sbin/ip route add ::/0 via [ipv6]

Vervang [ipv6] hierboven door "XS4ALL's tunnel IPv6 adres" zoals vermeldt in het service centrum.

Met ifconfig sit1 kun je even controleren of er inderdaad verkeer uitgewisseld wordt.

Het enige puntje is dat de "sit1" interface bij mij niet automatisch gestart wordt na een reboot en dat de IPv6 route opnieuw moet worden aangelegd. Maar een shell scriptje helpt.

Suggesties om bovenstaande te verbeteren? Ik hoor het graag.

Update: deze config werkt ook met openSUSE 11, met een paar stapjes extra. Zie: IPv6 tunnel XS4All in openSUSE 11.

duh?

dish idd een heel interessan verhael.... xnapdur nix van en tog werk ik in de IT! hahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahahhaa nie leuk dus...

IPv4 en IPv6

Kijk hier eens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/IPv4

en

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Version_6

of je loopt

even naar je collega die linuxukkel is......

Over MO6.nl

Dit is een persoonlijk blog van George Moses. George is een webdeveloper gespecialiseerd in Drupal en vennoot van Dynamic Presentations, een Internet Solutions Provider gevestigd in Nederland.
Meer over MO6.nl.

MO6 in English: MO6.me

MO6 op het web

MO6